Webshop

Rest- en Bedrijfsafval

185,00 incl. B.T.W.

Rest- en bedrijfsafval

Als restafval wordt geaccepteerd:
Onder restafval vallen alle afvalstoffen die uit de sortering komen en/of niet (meer) sorteerbaar/recyclebaar zijn.

Artikelnummer: DENLI000016920 Categorie:

Beschrijving

Rest- en bedrijfsafval

Acceptatievoorwaarden

Als restafval wordt geaccepteerd:
Onder restafval vallen alle afvalstoffen die uit de sortering komen en/of niet (meer) sorteerbaar/recyclebaar zijn.

Niet geaccepteerd worden:
• Giftige afvalstoffen;
• Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken;
• Chemicaliën, afvalstoffen vallend onder het BAGA en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas;
• Asbesthoudend materiaal en op asbestgelijkende materialen, zoals m.n. asbest vrije (golf)platen, Eterniet, etc.;
• Stoffen die schade kunnen opleveren aan de bodem;
• Ontplofbare afvalstoffen;
• Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden;
• Milieuhygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek ziekenhuis afval;
• Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden;
• Gesloten dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is;
• Autobanden;
• Gekookte etensresten (SWILL), vlees- en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën;
• Stoffen waarvoor een alternatieve verwerkings- c.q. hergebruikverplichting is vastgesteld;
• Stoffen die gereinigd kunnen worden;
• Zand, steen en (beton)puin;
• Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen;
• Stof
• overlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen.

Definitieve acceptatie vindt plaats bij de eindverwerker!

Gerelateerde producten

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=adwords&continue=https://adwords.google.com/um/identity?sourceid%3Dawo%26subid%3Dnl-nl-ha-aw-d-bk-lg%26hl%3Dnl_NL%26_ga%3D1.210402582.2077199068.1492068004&hl=nl_NL