Mill, diverse werkzaamheden voor de nieuwbouw van 2 hallen

Voor Vermeulen houtbouw in Mill hebben we een start gemaakt met de uitvoering van diverse werkzaamheden. Hier worden twee nieuwe loodsen gerealiseerd voor de verhuur van opslag- of bedrijfsruimte.

De werkzaamheden zijn o.a.:
1) Aanpassen en vernieuwen van het oude RWA en DWA afvoer en maken van de aansluitingen t.b.v. de nieuwbouw.
2) Aanleg en aansluiten van het nieuwe RWA en DWA afvoer in, rondom en vanaf de nieuwbouw.
3) Aanvullen en egaliseren van de ondergrond in de nieuwbouw zodat de nieuwe betonvloer kan worden aangebracht.
4) plaatsen van straatkolken i.v.m. de benodigde aanpassing van het afschot van de bestrating.
5) Verwijderen van de oude bestrating en betonvloer rondom de nieuwbouw.
6) Aanbrengen en egaliseren van het straatbed zodat de bestaande bestrating op de vloerhoogtes van de nieuwbouw kan worden aangesloten.
6) Leggen van de afvoerleidingen en maken van de aansluitingen t.b.v. het dakwaterafvoer inclusief het aanbrengen van de regenpijpen.
7) plaatsen van keerwanden en afzetpalen.