Kindvriendelijke speeltuinen/plaatsen

Aanleggen en inrichten van kindvriendelijke speeltuin/plaats.

Ook voor de aanleg en/of inrichting van kindvriendelijke speeltuinen kunt u bij ons terecht.

U wilt een speeltuin aanleggen die kinderen en hun ouders aanspreekt en hierbij extra voldoet aan veiligheid. De speeltuin moet niet alleen leuk en uitdagend zijn maar tevens een leerzame en ontzorgende functie hebben voor zowel U als de ouders van de kinderen. Hier hebben wij extra aandacht voor zodat zowel de ouders als u, de kinderen met een gerust hart kunnen laten spelen.

 

U wilt een speeltuin aanleggen, wat komt hier allemaal bij kijken?

De speeltuin moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De leeftijdsgroep(en) aanspreken door de speeltoestellen en de inrichting.
 • Er moet variatie in de speeltuin en speeltoestellen worden gebracht zodat er voor ieder wat wils is.
 • Het niveau van uitdaging moet worden bepaald m.b.t. leeftijdsgroep die de speeltuin moet gaan bieden.
 • De speeltuin moet het benodigde toezicht zoveel mogelijk beperken en hierbij moet tevens rekening worden gehouden dat er gemakkelijk toezicht kan worden houden.
 • Op basis van de gekozen locatie en speeltoestellen stellen wij een risico-inventarisatie op, wat zijn en wat houden de risico’s in.
 • Op basis van de risico-inventarisatie wordt het veiligheidsniveau en de hiervoor benodigde inrichting en voorzieningen bepaald.
 • De speeltuin daarbij zoveel mogelijk onderhoudsvrij zijn.

 

Keuze leeftijdsgroep(en).

Belangrijk is om vooraf vast te stellen voor welke leeftijdscategorieën de speeltuin is bestemd zodat de speeltuin leeftijdsgroep vriendelijk kan worden ingedeeld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen dat kleine kinderen direct onder een schommel met oudere kinderen terecht kunnen komen.

 

Het belang van een goede variatie.

Door het aanbrengen van variatie in de inrichting en speeltoestellen zorg je ervoor dat er voor iedereen wat wils is.

Bij populaire speeltoestellen worden gelijkwaardige toestellen met andere mogelijkheden geplaatst zodat er bij grote drukte bij een toestel sneller wordt uitgeweken naar een ander toestel.

Bovengenoemde maatregelen werken er mede aan mee dat voorkomen wordt dat bepaalde hoeken van de speeltuin te druk worden bezocht waardoor het toezicht wordt beperkt en er onrust kan ontstaan. Tevens wordt er mee bereikt dat de de speeltuin op onbepaalde tijden, door een betere spreiding van de bezoekers over de gehele speeltuin, ook grotere bezoekersaantallen aankan.

 

Uitdagingsniveau en veiligheid van de speeltuin.

De locatie en het gekozen uitdagingsniveau m.b.t. de speeltoestellen bepaald de uiteindelijk te nemen veiligheidsmaatregelen om de hierbij bestaande en blijvende risico’s in de speeltuin en de impact van deze risico’s zo veel mogelijk terug te brengen. Dit door toepassing van de juiste afscherming, verharding en valbescherming.

Het veiligheidsniveau wat gehanteerd gaat worden wordt bepaald door de locatie, toezicht, afscherming en verharding.

Hierbij moet worden gedacht aan de volgende punten:

-> Locatie.
De locatie van de speeltuin speelt een belangrijke rol, waar en welke ruimte heeft u hiervoor beschikbaar, moet de speeltuin een blikvanger worden en wat zijn de onveilige situaties in de directe omgeving van de speeltuin.

-> Toezicht.
Bij het houden van toezicht bent u aangewezen op (de vooruitziende) blik van de ouders, uw medewerkers of van uzelf. Iedereen weet dat ongelukken meestal gebeuren in een klein moment van onoplettendheid en dit de kinderen niet kunt aanrekenen. De speeltuin moet met de inrichting zijn steentje hieraan bijdragen. Daarom wordt hier bij de inrichting reeds rekening mee gehouden zodat de speeltuin zo veilig mogelijk kan zijn met een beperkt toezicht.

-> Verharding en valbescherming.
Voor de valbescherming letten wij als eerste op de keuze van het uitdagingsniveau en de speeltoestellen die gekozen zijn voor de aan te leggen speeltuin. De impact van de mogelijke valpartijen wordt bekeken en op basis hiervan wordt de juiste valbescherming bepaald en ingepast aan de bestaande of nieuw aan te brengen verharding.

-> Afscherming.
Afscherming is als eerste belangrijk om onveilige situaties in de directe omgeving van de speeltuin en in de speeltuin zelf te minimaliseren. U wilt de speeltuin speels en aantrekkelijk houden en dit met het gebruik van zo min mogelijk hekwerken. Daarom moet in de eerste opzet al goed rekening worden gehouden met de locatie van de speeltuin, de leeftijdsgroep(en), het gekozen uitdagingsniveau m.b.t de speeltoestellen en de plaatsing van deze speeltoestellen. Dit om bijvoorbeeld een goede scheiding van leeftijdsgroepen in de speeltuin te kunnen maken.

 

Risico-inventarisatie.

Voor de aan te leggen speeltuin stellen wij een risico-inventarisatierapport op zodat u een goed overzicht krijgt van de bestaande risico’s. Deze kunt u vervolgens opnemen in uw bedrijfsbeleid en opstelling van het reglement m.b.t. het gebruik van de speeltuin. Ook kunt u deze gebruiken voor bijvoorbeeld het maken van afspraken over toezicht op de speeltuin.

Het is belangrijk te weten waar u mee te maken kunt krijgen zodat u vooraf maatregelen kunt nemen.

 

Klantentrek en aansprakelijkheid.

De keuze die u maakt tussen uitdaging en veiligheid heeft een direct effect op de vermakelijkheid van het publiek in de speeltuin. U wilt dat het publiek zich vermaakt en de speeltuin een positieve bijdrage levert aan uw imago en klantenkring.

Hierbij wordt door ons extra gelet om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten en de impact van bestaande en blijvende risico’s te minimaliseren, dit met name omdat het er toe kan leiden dat bijvoorbeeld:

 • Kinderen zoek raken, zich bezeren of gewond raken.
 • U of/en uw medewerkers extra worden belast met zoekgeraakte kinderen of het verzorgen van verwondingen.
 • Het veroorzaakt onrust bij de ouders en uw overige publiek en kan er toe leiden dat klanten eerder moeten of willen vertrekken.
 • Het kan u een slechte naam op leveren met als resultaat een minder groot terugkerend of nieuw publiek.
 • De vraag in hoeverre u in bepaalde gevallen aansprakelijk kan worden gesteld.

De keuze die u hierin maakt is hiervoor in eerste geval doorslaggevend.

 

Onderhoudsvriendelijke speeltuin.

De keuze m.b.t. het onderhoud is afhankelijk van de gekozen locatie, materiaal, speeltoestellen en verharding.

Wij maken gebruik van robuuste en degelijke speeltoestellen met een lange levensduur en deze zijn daarbij zeer onderhoudsvriendelijk.

De verharding speelt een belangrijke rol bij het onderhoud, dit m.b.t. onkruid en het schoon kunnen houden en op het gebied van veiligheid. Hier moeten bijvoorbeeld opstaande randen zoveel mogelijk worden voorkomen en de keuze van verharding m.b.t. de valbescherming rondom de speeltoestellen. Hier kan de keuze vallen op het aanbrengen van rubberen tegels, waarbij de impact van een val weer belangrijk is op de dikte en soort van de aan te brengen rubberen tegel.

 

Certificering.

Alle materialen en speeltoestellen die wij gebruiken voldoen aan de laatste normen en wettelijke eisen, met hier bovenop, de door ons, extra gestelde eisen op basis van onze eigen ervaring en bevindingen.

 

Besparingen en winsten in de toekomst.

Door bovengenoemde moet u voor uzelf de winsten en de besparingen in de toekomst kunnen bepalen. Voor de aanleg en inrichting van de speeltuin wordt door ons vanaf het eerste moment de kwaliteit en prijsverhouding niet uit het oog verloren. Wij kunnen u desgewenst vooraf ook van dienst zijn met het opstellen van een budget.

Een mooie kindvriendelijke speeltuin is altijd een aanwinst.

Referentie: Dierentuin ziezoo