Haps, Uitbreiding bedrijfsterrein.

Van Kreemers Metaalhandel uit Haps hebben wij de opdracht gekregen voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein.

De werkzaamheden omvatten:
1) ontgraven terrein en aanleggen van greppel rondom het terrein.
2) Leveren en aanbrengen van slibput met 2 olievangers en controleput.
3) aanbrengen riolering en 4 zand- regenwateropvangputten.
4) Opbrengen van puinverharding en egaliseren t.b.v. industrievloer.
5) Aanleg industrievloer van ca. 1500m2.
6) leveren en aanbrengen van keerwand.
6) Leveren en zetten van wanden met stapelstenen (legostenen).