Categorie: Nieuws

München, Bezoek Bauma 2019

2 dagen naar de Bauma in Muenchen om te kijken wat er momenteel aan nieuwe technieken en machines zijn.

Lees Meer

Mill, CEHO aanbrengen APK-inspectieput

Van CEHO-Trucks in Mill hebben wij de vraag gekregen om de werkzaamheden t.b.v. de te plaatsen Prefab APK-put uit te voeren. Het bijzondere, wij hadden van de klant begrepen dat een inspectieput geen prettige werkplek is door de altijd aanwezige koude luchtstromen aan de grond, daarom ons voorstel om er een verwarmde put van te

Lees Meer

Haps, Uitbreiding bedrijfsterrein.

Van Kreemers Metaalhandel uit Haps hebben wij de opdracht gekregen voor het uitbreiden van het bedrijfsterrein. De werkzaamheden omvatten: 1) ontgraven terrein en aanleggen van greppel rondom het terrein. 2) Leveren en aanbrengen van slibput met 2 olievangers en controleput. 3) aanbrengen riolering en 4 zand- regenwateropvangputten. 4) Opbrengen van puinverharding en egaliseren t.b.v. industrievloer.

Lees Meer

Wageningen rubberdaktegels leggen

Van Unica installatietechniek, naar aanleiding van het eerdere gemaakte werk, de opdracht gekregen om het ook het derde dakgedeelte bij Friesland/Campina in Wageningen te voorzien van rubberdaktegels.

Lees Meer

Mill, aanlegbetonvloer Thijssen den Brok (TDB)

Bij Thijssen den Brok betonwaren in Mill hebben wij een betonvloer aangelegd t.b.v. van de extra bij te plaatsen opslagsilo’s.

Lees Meer

Mill sanering voormalig opslagterrein

In Mill hebben we de opdracht gekregen om het voormalige opslagterrein van van de Oetelaar wegenbouw te saneren en bouwrijp op te leveren. Dit i.v.m. de verkoop van het terrein aan een projectontwikkelaar en toekomstige nieuwe bebouwing. de werkzaamheden betreffen het: 1) Verwijderen betonwanden. 2) Verwijderen asfaltvloer en bestrating. 3) Verwijderen puinverharding. 4) saneren van

Lees Meer

Sevenum, aanbrengen Beschoeiing

Terwijl de eendjes nog op het ijs zitten zijn wij in samenwerking met Frank van Uijtert uit Hedel begonnen met het deels verwijderen en opnieuw aanbrengen van 510 meter kantbeschoeiing op camping de Schatberg in Sevenum. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het waterpeil tijdelijk verlaagd en om zo min mogelijk overlast te veroorzaken

Lees Meer

Mill, aanleg betonvloer

In Mill hebben we een betonvloer aangelegd, een lastig stukje door de verschillende niet uitkomende hoogtes. Tevens moet hier een afwateringssysteem worden geplaatst om te voorkomen dat regenwater de hal in kan lopen.

Lees Meer

Nijmegen, aanleg tuin

In Nijmegen hebben we de opdracht gekregen voor het aanleggen van het terras en loopwegen in de voor- en achtertuin rondom het huis. De bestrating zal geheel op RC beton 0/4mm worden aangebracht. Als bestrating is gekozen voor een keramische tegel die reeds op een betonnen onderplaat is aangebracht (geoceramica) met elastische voeg.

Lees Meer

Volkel, Sanering asbestdaken

Bij de dierentuin Ziezoo in Volkel zijn we gestart met de sanering van de aanwezige asbestdaken t.b.v. van de sloop.

Lees Meer