Sloopwerk

Mede door de huidige (milieu-)wetgeving is sloopwerk uitgegroeid tot een bedrijfstak waar vakkundigheid noodzakelijk is. Ook het begeleiden van asbestinventarisatie hoort hierbij. Aan de hand van een opgezet werkplan worden alle fases deskundig begeleid tot en met de oplevering.

Strippen

Het strippen van gebouwen is het ontmantelen van het sloopobject van allerlei duurzame materialen en installaties. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat materialen niet worden vermengd tijdens de sloop en zoveel mogelijk als een monostroom bij de recyclingbedrijven kan worden aangeleverd.

Renovatiesloop

Bij renovatiesloop wordt het dragende gedeelte van gebouwen en installaties intact gelaten. Voor het slopen van het inpandige wordt de nodige kennis en kundigheid vereist.

Precisiesloop

Bij precisiesloop, mits uitgevoerd op de juiste wijze, is het mogelijk bepaalde materialen her te gebruiken. Duurzame producten welke hergebruikt kunnen worden bij bv renovatie. Denk hierbij aan bv; vloerdelen, balken, deuren, kozijnen, panelen, dakpannen etc.

Renovatiesloop- en precisiesloop

Renovatiesloop- en precisiesloop worden zo milieuvriendelijk en veilig mogelijk conform geldende wet- en regelgeving, specifieke voorwaarden en eisen van de opdrachtgever uitgevoerd. Per project wordt een VGWM Sloopplan samengesteld hierin is een volledige scheiding van materialen, zoals schroot, non-ferro, puin, gips, glas, pvc, isolatiematerialen, en hout opgenomen. De vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk voor nuttig hergebruik gesorteerd en hierdoor is er minder belasting voor het milieu en vallen de kosten van het afvoeren en verwerken van materialen een stuk lager uit.
Alle veiligheidsaspecten en werkzaamheden worden per project geïnventariseerd en beoordeeld en worden doormiddel van een Taak Risico Analyse (TRA) opgenomen in het VGWM Sloopplan.

Heeft u vragen over sloopwerk of het veilig af (laten) voeren van uw puin, bouw- en sloopafval, kunt u ten aller tijden bij ons terecht. Zowel voor bedrijven als voor particulieren. Mocht u zelf de sloopwerkzaamheden uit willen voeren maar zit u verlegen met het afvoeren van het materiaal cq. afval, geen probleem…u kunt ook gewoon bij ons een container huren.

Wij verhuren haakarm containers in diverse maten nl. 10, 20 en 30m3.