Grondwerk

Grondwerk bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

U kunt bij ons terecht voor :

 1. grondwerk voor verhardingen.
 2. aanleg van verhardingen zoals bestratingen en betonvloeren.
 3. het bouwrijp maken van terreinen.
 4. ontgraven van bouwputten.
 5. aanleg van riolering, kabels en leidingen.
 6. aanleg van drainage systemen.
 7. aanleg van inritten en parkeergelegenheden.
 8. cultuurtechnische werkzaamheden.
 9. werken t.b.v. waterbeheersing.
 10. aanleg en renovatie van tuinen en/of (sier)bestrating.
 11. grondverbetering en stabilisatie.
 12. afgraven, uitvlakken van grote hallen.
 13. het bouwrijp maken van grote kavels
 14. Leveren en plaatsen van betonnen keerwanden.

Wij kunnen het complete grondwerk verzorgen en zijn werkzaam voor zowel overheden, bedrijven als particulieren. Een totaalconcept is mogelijk waarbij alle benodigde zaken zoals grondwerk, riolering en bestrating of een andere verharding, mogelijk zijn. Tevens zijn wij leverancier van zowel nieuwe als gebruikte materialen t.b.v. uw straatwerk of verharding.

Wij hebben oog voor duurzaam ondernemen met mens en techniek en voeren de werkzaamheden zo milieuvriendelijk mogelijk uit.

Aan grondwerk kan nog weleens wat sloopwerk vooraf gaan, indien er oude panden of ander bouwsels van de kavel moeten worden verwijderd kunnen wij dit ook verzorgen.