Cultuurtechniek

Cultuurtechnisch werk vraagt om kennis en vaardigheid. Wij zijn uitstekend in staat deze veelzijdige werkzaamheden met kwaliteit uit te voeren.

Cultuurtechnisch werk omvat onder andere de volgende werkzaamheden:

 1. Verbeteren, aanpassen en egaliseren van grond.
 2. Onderhoud van bermen en plantsoenen.
 3. Planten en snoeien van bomen en struiken.
 4. Onkruidbestrijding.
 5. Het aanleggen van drainage.
 6. Aanbrengen van beschoeiingen.

Deze werkzaamheden voeren wij in nauwe samenwerking uit met een partnerbedrijf die gespecialiseerd is in deze werkzaamheden en veelal actief is voor de waterschappen.

Daardoor is er ook de mogelijkheid om de volgende werkzaamheden uit te kunnen voeren:

 1. Groot grondverzet.
 2. Beekherstel, het terugbrengen van beeken in de natuurlijke oorsprong (hermeandering).
 3. Aanleggen van waterbergingen.
 4. uitbaggeren van sloten en beken.
 5. klepelen van grondstukken.
 6. Aanleggen van waterkerende constructies.