Bodemsanering

Bij bouwprojecten zoals de herontwikkeling van industriële en binnenstedelijke locaties blijkt vaak, door activiteiten in het verleden, de bodem verontreinigd.
Om een veilige en gezonde woon- of werkomgeving te realiseren is het vaak noodzakelijk om de bodem te saneren.

Wij kunnen u hierin begeleiden op het gebied van onderzoek en en de uitvoering en realisatie van saneringsproject voor u verzorgen.

Wij voeren deze werkzaamheden in nauwe samenwerking uit met een partnerbedrijf die beschikt over de benodigde certificering en materieel.

De volgende diensten kunnen door ons worden verzorgd:

  • Verkennend en nader bodemonderzoek.
  • Saneringsplan met kostenraming.
  • Sanering conform BRL SIKB 7000.
  • Directievoering en begeleiding van de sanering.
  • Nazorg en evaluatierapport.

In alle aspecten omtrent de sloop-, asbest- bodemsanering en het bouwrijp maken, de begeleiding, uitvoering en realisatie voor u verzorgen.

Dit met het voordeel dat u de geheleproject door 1 bedrijf kunt laten uitvoeren en hierdoor praktisch en snel kan worden uitgevoerd.