Asbestsanering

Bij sloop van gebouwen is vrijwel altijd een volledige asbestinventarisatie verplicht. Hierbij wordt de bouwgeschiedenis bestudeerd en wordt ter plekke gekeken of er asbestverdachte materialen in een pand of object aanwezig is.

Risicobeoordeling

Indien wel asbest aanwezig is, maar geen sprake van sloop kan een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Hiervoor worden o.a. lucht- en stofmonsters genomen. De risicobeoordeling geeft inzicht in de noodzaak tot het treffen van maatregelen, alsmede de urgentie daarvan.

Quick scan

In het kader van overdracht kan een quick-scan een inschatting geven van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en kan een globale kostenraming worden opgesteld indien de materialen moeten worden verwijderd.